• รับผลิต Speial Tools holder
  • 033-099159
  • 082-6844549
  • sales.fts10@gmail.com
  บริษัท ฟิวเจอร์ ทูลส์ ซิสเต็ม จำกัด

บริษัท ฟิวเจอร์ ทูลส์ ซิสเต็ม จำกัด

เราทำธุรกิจประกอบกิจการ เกี่ยวกับ Special Tool Holder โดยช่างผู้เชี่ยวชาณและมากประสบการณ์ 

  • Special Tools Holder
  • Modify Tools Holder
  • Repair Tools Holder
  • Part Machine
  • Jig
เราทำธุรกิจเกี่ยวกับ Special Tool Holder

ตัวอย่างสินค้าที่เราจัดทำ

STEP BORING MT4

STEP BORING MT4

HOLDER CHAMFER

HOLDER CHAMFER

BORING CUTTER

BORING CUTTER

BORING TOOL

BORING TOOL

BORING TOOL

BORING TOOL

SPECIAL DRILIING

SPECIAL DRILIING

SPECIAL BORING V-CUT

SPECIAL BORING V-CUT

STEP BORING

STEP BORING

FINISH BORING

FINISH BORING

CARTRIDGE FOR TOOL

CARTRIDGE FOR TOOL

STEP BORING HSK-63

STEP BORING HSK-63

FACE MILLING

FACE MILLING