sales.fts10@gmail.com
033-099159 , 082-6844549

บริษัท ฟิวเจอร์ ทูลส์ ซิสเต็ม จำกัด
FUTURE TOOLS SYSTEM CO.,LTD.

 

ทางบริษัท มี บริการดังต่อไปนี้
1.บริการ รับ-ส่งสินค้า
2.หากสิ้นค้าใช้ไม่ได้เรายินดี คืนค่าใช้จ่าย
3.หากสิ้นค้าของเรามีปัญหาทางเราพร้อมเข้าไปแก้ไขได้ทันที
4.หากเป็นงานเร่งด่วนเราสามารถผลิตให้ได้ตามเวลาที่ลูกค้าต้องการ
5.ออกแบบชิ้นงานได้ตามความต้องการของลูกค้า
6.ยินดีให้คำปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับชิ้นงาน

 

 

 

    

 

 

บริษัท ฟิวเจอร์ ทูลส์ ซิสเต็ม จำกัด

1/115M.5 T.Napa A.Mueng Chonburi, Chonburi 20000
Tel : 082-6844549 , 033-099159
E-mail : sales.fts10@gmail.com

Copyright © 2017 บริษัท ฟิวเจอร์ ทูลส์ ซิสเต็ม จำกัด All Rights Reserved. ออกแบบและจัดทำโดย jobweb24.com | เข้าสู่ระบบ