• รับผลิต Speial Tools holder
 • 033-099159
 • 082-6844549
 • sales.fts10@gmail.com

เกี่ยวกับเรา

บริษัท ฟิวเจอร์ ทูลส์ ซิสเต็ม จำกัด

ประกอบกิจการเกี่ยวกับ สินค้าประเภทเครื่องมือเครื่องจักรตามวัตถุประสงค์ ผสานเทคโนโลยีหลากหลายสาขาเข้าด้วยกัน เพื่อตอบโจทย์การเพิ่มประสิทธิภาพของลูกค้า ให้บริการครบวงจร ตั้งแต่ต้นจนถึงบริการหลังการขายด้วยความเป็นมืออาชีพ เพื่อความคุ้มค่าสูงสุดในการผลิตชิ้นงาน

เราทำธุรกิจเกี่ยวกับ Special Tool , Prat machine ได้ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ พ.ศ 2553 ผลิตและให้บริการงานเกียวกับ

 1. Special Tools Holder
 2. Modify Tool Holder
 3. Repair Tool holder
 4. Part Machine
 5. Jig

> อ่านรายละเอียดงานบริการ <

> อ่านรายละเอียดสินค้าและตัวอย่างผลงาน <

ทั้งนี้เพื่อช่วยให้ท่าน

 1. ลดขั้นตอนในการผลิตโดยที่เราสามารถออกแบบ  Tools ให้ใหม่ 
 2. ลดเวลาในการสั่งซื้อสินค้า
 3. ลดปัญหาการ Service ล่าช้า
 4. ด้วยราคาที่ยุติธรรม


การบริการต่างๆ เพื่อให้ลูกค้าได้รับ ประโยชน์สูงสุดในการทำธุรกิจกับเรา

 

รับผลิต  Speial Tools holder
รับผลิต  Speial Tools holder
รับผลิต  Speial Tools holder
รับผลิต  Speial Tools holder
รับผลิต  Speial Tools holder
รับผลิต  Speial Tools holder
รับผลิต  Speial Tools holder
รับผลิต  Speial Tools holder
รับผลิต  Speial Tools holder
รับผลิต  Speial Tools holder
รับผลิต  Speial Tools holder
รับผลิต  Speial Tools holder